Naši naučni projekti i rezultati

Naš Institut sprovodi brojne naučne projekte u oblasti biomedicine, koji su finansirani od strane nacionalnih i međunarodnih fondova i organizacija. Naši naučnici objavljuju svoje radove u prestižnim naučnim časopisima i konferencijama. Naš Institut je prepoznat kao lider u biomedicinskoj nauci i praksi u Srbiji i regionu.

Upoznajte naše naučnike i stručnjake

Naš Institut ima više od 100 zaposlenih, od kojih je više od 80 doktora nauka ili doktoranada. Naši naučnici i stručnjaci su vrhunski profesionalci u svojim oblastima, koji imaju bogato iskustvo i znanje. Naši naučnici i stručnjaci su takođe odlični mentori i predavači, koji prenose svoje znanje i veštine mlade generacije.

Podržite naš rad i razvoj

Naš Institut se zalaže za unapređenje biomedicinske nauke i prakse, kao i za doprinos zdravlju i dobrobiti društvene zajednice. Naš Institut se oslanja na podršku i saradnju sa različitim partnerima i donatorima, koji prepoznaju našu vrednost i potencijal. Naš Institut je otvoren za nove ideje i projekte, koji mogu da doprinesu našoj misiji i viziji.

Pridružite se našoj naučnoj zajednici

Naš Institut nudi različite mogućnosti za obrazovanje i usavršavanje u oblasti biomedicine, kako za studente, tako i za doktorante, postdoktorante, saradnike i gostujuće istraživače. Naš Institut takođe organizuje različite događaje, kao što su kongresi, simpozijumi, kolokviji, predavanja i radionice, na kojima možete učiti, razmenjivati ideje i uspostavljati saradnju sa drugim naučnicima i stručnjacima.

O IMI

Institut je 1947. godine osnovala Srpska akademija nauka sa misijom da kroz unapređenje nauke, posebno u oblasti medicinskih istraživanja, donese zdravlje društvenim zajednicama. Institut danas sprovodi osnovna i primenjena istraživanja u oblasti biomedicine, a osnovni cilj naše delatnosti je primena i širenje znanja u okviru naučnoistraživačkog, edukativnog i razvojnog uz međunarodnu saradnju.

Pročitaj više...

76

godina iskustva

80

stručnjaka različitih profila

120

istraživačkih projekata

100

održanih seminara

Centri izvrsnosti

Naši centri izvrsnosti okupljaju vrhunske naučnike i stručnjake iz različitih disciplina i oblasti, koji sarađuju na multidisciplinarnim i transdisciplinarnim projektima. Naši centri izvrsnosti imaju savremenu opremu i infrastrukturu, kao i pristup najnovijim naučnim informacijama i resursima. Naši centri izvrsnosti sarađuju sa drugim naučnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa privrednim i društvenim sektorom. Naši centri izvrsnosti doprinose razvoju biomedicinske nauke i prakse, kao i poboljšanju zdravlja i kvaliteta života ljudi.

Reč direktora

Dobrodošli na internet prezentaciju Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu,

vodeće institucije u Srbiji i regionu za biomedicinska istraživanja.

Naša misija je sprovođenje bazičnih i primenjenih istraživanja u oblastima biomedicinskih nauka,

bioinženjeringa i bioinformatike. Kroz diseminaciju i primenu dobijenih znanja kroz publikovanje rezultata naučnog rada,

obrazovanja i naučno-istraživačku saradnju u zemlji i svetu,

Institut doprinosi nacionalnom i međunarodnom naučnom, stručnom i društvenom razvoju.

Institut postaje prepoznat u svetu kao mesto u kome se otkriva, razvija i prenosi novo znanje,

kao i mesto gde se razvija praktična primena rezultata medicinskih istraživanja kroz inovacije kao benefita za društvo.

Ponosni smo na naša dostignuća i doprinose naučnoj zajednici i društvu.

Pozivamo vas da istražite našu prezentaciju i saznate više o našim istraživanjima, publikacijama, projektima i događajima.

dr Saša Radovanović

 

Saradnja

Primenjena istraživanja se sprovode u bliskoj saradnji sa kliničkim centrima i drugim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Pored toga, za dobrobit nacionalnog zdravstvenog sistema, Institut isključivo radi određene visokospecijalizovane dijagnostičke analize.

This site is registered on wpml.org as a development site.