Исхрана и метаболизам

Научноистраживачки рад Групе фокусиран је на проучавање ефеката компоненти  присутних у храни на  здравље, укњучујући и проучавање њихових механизама деловања ангажовањем истраживача у оквиру следећих неколико праваца:

 1. дијетарни унос различитих група испитаника процењује се коришћењем валидираних анкетних упитника у складу са  EU Menu методологијом на  основу постојећих података о намирницам и јелима  у националној и регијоналној бази података, коју је проистекла из рада Групе у овој области и непрестано се унапређује;
 2. процена дијетарног уноса, као и метаболизма масних киселина испитује се анализом маснокиселинских састава у циркулацији (плазме/серума) и ткива (када су у питању испитивања на анималним моделима), укључујући и ефекте уноса егзогених супстанци на статус масних киселина, пре свега оних са антиоксидативним потенцијалом;
 3. биолошки ефекати биљних биоактива полифенола и њихових метаболита испитују се и на in vitro  моделима испитивањем њиховог везивања и утицаја на  структуру и антиоксидативне особине албумина, као и на функцију тромбоцита, односно активацију и агрегацију тромбоцита са ћелијама беле крвне лозе методом проточне цитометрије као и на параметре који индицирају на замор мишића током интензивне физичке активности.

ПЛАН ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД

Даљим проучавањима у наведеним, тренутно актуелним научноистраживачким правцима и већим ангажовањем на истраживања о нутритивних особина самих намирница, очекује се да се у наредном периоду створе услови за креирање иновационих продуката којим би се поправио квалитет исхране становништва, али и стекну нова сазнања о утицају компоненти исхране на здравље. Главне новине у истраживањима би се огледале у:

 • активније бављењу одеђивањем заступњености одређених нутријената у намирницама укључујући масне киселине, фосфолипиде, полифеноле и микоелементе;
 • значаном проширивању панела маркера маркера метаболизма масних киселина и маркера који се повезују са повећаним ризиком за настанак кардиоваскуларних обољења који се анализирају;
 • увођењу нових in vitro модела за испитивање антиоксидативних особина разних компоненти, и испитивања њихових интеракција са молекулима  присутним у циркулацији.

Руководилац групе

Чланови научноистраживачке групе

Најновије ПУБЛИКАЦИЈЕ

 1. Knez M, Ranić M, Gurinović M. Underutilized plants increase biodiversity, improve food and nutrition security, reduce malnutrition, and enhance human health and well-being. Let’s put them back on the plate! Nutr Rev. 2023 Aug 29:nuad103. doi: 10.1093/nutrit/nuad103. Epub ahead of print. PMID: 37643733.
 2. Šarac I, Debeljak-Martačić J, Takić M, Stevanović V, Milešević J, Zeković M, Popović T, Jovanović J, Vidović NK. Associations of fatty acids composition and estimated desaturase activities in erythrocyte phospholipids with biochemical and clinical indicators of cardiometabolic risk in non-diabetic Serbian women: the role of level of adiposity. Front Nutr. 2023 Jul 20;10:1065578. doi: 10.3389/fnut.2023.1065578. PMID: 37545582; PMCID: PMC10397414.
 3. Milešević J, Lilić S, Vranić D, Zeković M, Borović B, Glibetić M, Gurinović M, Milićević D. Dietary Intake of Salt from Meat Products in Serbian Population. Int J Environ Res Public Health. 2023 Feb 26;20(5):4192. doi: 10.3390/ijerph20054192. PMID: 36901203; PMCID: PMC10001836.
 4. Zeković M, Bumbaširević U, Živković M, Pejčić T. Alteration of Lipid Metabolism in Prostate Cancer: Multifaceted Oncologic Implications. Int J Mol Sci. 2023 Jan 11;24(2):1391. doi: 10.3390/ijms24021391. PMID: 36674910; PMCID: PMC9863986.
 5. Vidović N, Knez M, Ranić M, Faid F, Jović D, Glibetic M, Takić M. Comparative assessment of erythrocyte sphingolipid levels as potential cardiovascular health markers in women from Libya and Serbia: a small-scale study. Libyan J Med. 2023 Dec;18(1):2264568. doi: 10.1080/19932820.2023.2264568. Epub 2023 Oct 7. PMID: 37804002; PMCID: PMC10561568.

Све публикације

Заинтересовани за сарадњу са нашом истраживачком групом?

Наш тим стручњака је посвећен унапређењу здравља и добробити кроз иновативна истраживања.
Ако желите да се придружите нашем тиму или сарађујете са нама, молимо вас да нас контактирате.
Радујемо се сарадњи са вама!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.