Неуронауке

Група за неуронауке бави се испитивањима механизама и биолошких корелата виших нервних функција. Испитивањима су обухваћени како здрави људи, тако и људи са различитим патолошким стањима централног нервног система (ЦНС). Примењују се различите методе из обаласти неурофизиологије и психофизиологије, неуропсихологије и психометрије, наука о спорту и сл. У раду Групе посебан значај имају новоразвијене методе неинвазивне неуромодулације (МНН) за транскранијалну стимулацију помоћу магнетних импулса и електричног поља. Ове методе, са којима је Група стекла значајно искуство и међународну репутацију, омогућавају селективну и циљану модулацију неуралних кругова и система релевантних за стање на које се жели утицати. Активности Групе обухватају како употребу МНН за функционалну евалуацију и модулацију ексцитабилности, синаптичке активације и пластицитета ЦНС, тако и испитвање интеракција МНН и разних облика тренинга, физиотерапије и лекова.

Испитивањима су обухваћене различите популације болесника (са есктрапирамидалним болестима као што су Паркинсонова болест и дистонија, хроничним болом као и стањима после цереброваскуларних инсулта) и на репрезентативним популацијама здравих испитаника. Испитивања обухватају регистровање физиолошких параметара активности сензо-моторних система, психолошка тестирања, кинематичка мерења и одређивање промена до којих долази дејством МНН.

Код пацијента се такође утврђују и корелације ових налаза са клиничким параметрима. Добијени резултати, поред тога што доприносе бољем разумевању механизама дејства МНН, омогућавају боље разумевање механизама кортикалне ескцитабилности, активације и пластицитета као и њихових поремећаја. Резултати истраживања које Група спроводи би требало да доведу, с једне стране, до дефинисања оптималних параметара за употребу МНН у терапији, било самостално или ради побољшавања ефеката других облика лечења (лекови, рехабилитација) и спортског тренинга, а са друге стране, да омогуће идентификовање неурофизиолошких маркера резидуалног пластицитета код пацијената ради бољег дефинисања (персонализације) терапије.

Руководилац групе

Чланови научноистраживачке групе

Најновије ПУБЛИКАЦИЈЕ

Све публикације

Заинтересовани за сарадњу са нашом истраживачком групом?

Наш тим стручњака је посвећен унапређењу здравља и добробити кроз иновативна истраживања.
Ако желите да се придружите нашем тиму или сарађујете са нама, молимо вас да нас контактирате.
Радујемо се сарадњи са вама!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.