Имунологија

Истраживања којима се сарадници Групе за имунологију баве су усмерена на испитивање структуре имуноглобулина и њихове реактивности са антигенима у физиолошким стањима и инфективним, аутоимунским, метаболичким болестима и хематолошким малигнитетима. Базична истраживања се одвијају паралелно у неколико праваца:

 • Испитивање реактивност имуноглобулина са микробиалним антигенима, са циљем дефинисања повезаности ове реактивности и реактивности са сопственим антигенима.
 • Испитивање молекулског састава (протеини, липиди, нуклеинске киселине) имунокомплекса периферне крви имунохемијским, биохемијским и „класичним“ физичкохемијским методама.
 • Примена фотон корелационе спектроскопије (синоним Dynamic Light Scattering) за анализу величине имунокомплекса.
 • Анализа морфолошких и реолошких карактеристика еритроцита особа са дијабетесом, као ћелија од највећег значаја за уклањање имунокомплекса (имуноадхеренцу).
 • Испитивање утицаја фактора ћелијске и молекулске микросредине на структуру моноклонских имуноглобулина у мултиплом мијелому.
У оквиру примењених истраживања Група за имунологију се бави испитивањем могућности примене:
 • Хемоглобина као 1) додатка исхрани заснованог на хемском гвожђу који би се  користио за превенцију хипохромне анемије  и 2) адитива у културама ћелије
 • Природних и модификованих зеолита као имуномодулатора који дају у форми додатака исхрани код млечних крава.

ПЛАН ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД

У наредном периоду истраживања имуноглобулина у физиолошким стањима и инфективним, аутоимунским, метаболичким и малигним болестима ће се продубити отварањем нових праваца:

 • Испитивање улоге имунокомплекса, главних ефектора хуморалне гране имунског одговора, као модулатора функције неутрофила.
 • Анализа антимикробне реактивности имуноглобулина оралне регије са циљем дефинисања њиховог утицаја на развој каријеса.
 • Идентификације (ауто)антигена у имунокомплексима методама масене спектрометрије.
 • Анализа варијабилних региона гена за имуноглобулине и анализа полиморфизма Fc рецептора са циљем идентификовања комбинација њихових генских варијанти које могу бити од патолошког значаја у наведеним болестима.

 

 

У наредном периоду, примењена истраживања ће бити проширена  на

 • Испитивање могућности примене еритроцита као биокомпатибилних система за испоруку лекова који се користе за терапију болести посредованих имунским системом.

Руководилац групе

Чланови научноистраживачке групе

Најновији ПРОЈЕКТИ

 • Project HEMMAGINERO, No. 6066079 “Hemoglobin-based spectroscopy and nonlinear imaging of erythrocytes and their membranes as emerging diagnostic tool” from Program for excellent projects of young researchers in Republic of Serbia (PROMIS) funded by The Science Fund of the Republic of Serbia. (I. Drvenica, the project participant)

Остали пројекти групе

Најновије ПУБЛИКАЦИЈЕ

Имунокомплекси

 • Djukić T, Drvenica I, Kovačić M, Minić R, Vučetić D, Majerič D, Šefik-Bukilica M, Savić O, Bugarski B, Ilić V. Dynamic light scattering analysis of immune complexes in sera of rheumatoid arthritis patients. Analytical Biochemistry. 2023, 674: 115194. doi: 10.1016/j.ab.2023.11519
 • Kovačić M, Fratrić N, Arsić A, Mojsilović S, Drvenica I, Marković D, Maslovarić I, Grujić Milanović J, Ivanov M, Ilić V. Structural characteristics of circulating immune complexes in calves with bronchopneumonia: Impact on the quiescent leukocytes. Research in Veterinary Science. 2020, 133: 63-74 doi: 10.1016/j.rvsc.2020.09.004

Имуноглобулини и микроорганизми

 • Knežević S, Kosanović D, Dragačević L, Živković I, Ilić V, Hajduković L, Savić O, Minić R. Age and gender associated changes in immunoglobulin subclass levels specific to S. pneumoniae, serotype 1. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 2022, 87: 101834. doi: 10.1016/j.cimid.2022.101834
 • Nikodijević S, Blagojević V, Ćuruvija I, Kosanović D, Djukić T, Djordjević B, Ilić V, Minić R. Selectivity of polyclonal repertoire of anti-microbial IgA and its subclasses in saliva and serum in humans. Scandinavian Journal of Immunology. 2022, 96(6): e13223. doi: 10.1111/sji.13223

Хемоглобин и еритроцити

 • Radmilović MD, Drvenica IT, Rabasović MD, Ilić VL, Pavlović D, Oasa S, Vukojević V, Perić M, Nikolić SN, Krmpot AJ. Interactions of ultrashort laser pulses with hemoglobin: Photophysical aspects and potential applications. International Journal of Biological Macromolecules. 2023, 244:125312. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.125312.
 • Stančić AZ, Drvenica IT, Obradović HN, Bugarski BM, Ilić VL, Bugarski DS. Native bovine hemoglobin reduces differentiation capacity of mesenchymal stromal cells in vitro. Int J Biol Macromol. 2020 Feb 1;144:909-920. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.09.167.

Зеолити као суплементи и имуномодулатори код млечних крава

 • Stojić M, Ilić V, Kovačić M, Gvozdić D, Stajković S, Vejnović B, Savić O, Fratrić N. Effects of oral supplementation with organically modified clinoptilolite during prepartum period on colostrum quality in primiparous dairy cows. Journal of Dairy Research. 2020, 87(4): 429-435. doi: 10.1017/S0022029920001077
 • Drvenica I, Stojić M, Fratrić N, Kovačić M, Grujić-Milanović J, Vejnović B, Marković D, Gvozdić D, Ilić V. Oral supplementation with organically modified clinoptilolite during prepartum period influences the redox status of peripheral blood and colostrum of primiparous dairy cows. Italian Journal of Animal Science. 2022, 21(1): 847-58. doi: 10.1080/1828051X.2022.2070034

Неутрофили

 • Marković D, Maslovarić I, Djikić D, Čokić VP. Neutrophil Death in Myeloproliferative Neoplasms: Shedding More Light on Neutrophils as a Pathogenic Link to Chronic Inflammation. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(3): 1490. doi: 10.3390/ijms23031490.
 • Marković DC, Maslovarić IS, Kovačić M, Vignjević Petrinović S, Ilić VL. Putative Role of Neutrophil Extracellular Trap Formation in Chronic Myeloproliferative Neoplasms. International Journal of Molecular Sciences. 2023, 24(5): 4497. doi: 10.3390/ijms24054497.

Све публикације

Заинтересовани за сарадњу са нашом истраживачком групом?

Наш тим стручњака је посвећен унапређењу здравља и добробити кроз иновативна истраживања.
Ако желите да се придружите нашем тиму или сарађујете са нама, молимо вас да нас контактирате.
Радујемо се сарадњи са вама!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.