О Институту за медицинска истраживања

Институт за медицинска истраживања је водећи национални научни институт у области биомедицине и члан је Универзитета у Београду.

76

година искуства

80

стручњака различитих профила

120

истраживачких пројеката

100

одржаних семинара

Историја

Основала га је 1947. године Српска академија наука са мисијом да допринесе здрављу друштвене заједнице путем унапређења науке, посебно у области медицинских истраживања.

Данас се у Институту обављају основна и примењена истраживања у области биомедицине, а основни циљ нашег деловања је примена и дисеминација знања у оквиру научноистраживачке делатности,  образовања и развијене међународне сарадње.

У Институту је данас запослен 91 сарадник, а готово 80 су истраживачи различитог образовног профила из области медицинских и природних наука, који су организовани у десет истраживачких група. Научноистраживачки рад сарадника Института за медицинска истраживања је усмерен ка стицању и ширењу знања у области биомедицине, истраживању механизама који леже у основи физиолошких и патолошких стања и процеса, а са циљем да се унапреди разумевање различитих обољења и да допринесе развоју нових дијагностичких метода и терапијских приступа.

Национални центри изврсности

Тренутно су главне организационе јединице Института десет научно-истраживачких група, а у њему се налазе и два национална центра изврсности, Центар за храну и векторске зоонозе и Центар за исхрану и метаболизам.

Сарадња

Примењена истраживања се спроводе у блиској сарадњи са клиничким центрима и другим здравственим установама у Србији. Поред тога, за добробит националног здравственог система, Институт искључиво ради одређене високоспецијализоване дијагностичке анализе.

Значајна додатна експертиза долази из опсежне и растуће националне и међународне сарадње, истраживања Института активно учествују у европским истраживачким пројектима (ЕУ оквирни програми, ЦОСТ, ЕУРЕКА, СЦОПЕС, ЕФСА), као и билатералним пројектима са многим европским земљама.

This site is registered on wpml.org as a development site.