Кардиоваскуларна физиологија

Групу чине истраживачи различитих академских позадина чији су фокус истраживања молекуларни механизми кардиоваскуларних и бубрежних болести. Овај версатилни тим истраживача комплементарних експертиза представља идеалну основу за мулти- и интердисциплинарна истраживања. Главне активности групе укључују:

 • In vivo истраживањa патофизиолошких механизама хипертензије, акутне бубрежне слабости, хроничне бубрежне слабости и кардиомиопатије у животињским моделима
 • Преклиничке студије нових терапија/лекова/биоактивних једињења пореклом из биљака
 • Хемодинамске, биохемијске, молекуларно биолошке, хистопатолошке и имунохистохемијске анализе
 • Спровођење обуке из експерименталне кардиоваскуларне физиологије и патофизиологије

НАРЕДНЕ ТРИ ГОДИНЕ:

С обзиром на широку преваленцу кардиоваскуларних и бубрежних болести, планирамо да развијемо и применимо нове експерименталне моделе болести и тестирамо нова једињења природног и синтетског порекла која имају потенцијално кардио- и ренопортективна својства. Главне активности групе ће бити усмерене ка:

 

 • Индукцији аутофагије и испитивању њене улоге у моделима кардиоваскуларних/бубрежних болести
 • Испитивањима терапијског потенцијала хипербаричне оксигенације у моделима кардиоваскуларних/бубрежних болести
 • Испитивањима терапијског потенцијала биоактивних молекула изолованих из биљака флоре Србије у експерименталним моделима људских болести
 • Геномика хипертензије – приступ прецизне медицине
 • Оснивању Центра за генетичка истраживања са банком гена

Руководилац групе

Чланови научноистраживачке групе

Најновији ПРОЈЕКТИ

 •  Подпројекат : „Испитивање улоге активних компоненти Thymus serpyllum L. и Urtica dioica L. са подручја Србије у екперименталним моделима кардиоваскуларних болести“ у овиру пројекта: „Развој нових инкапсулациониих и ензимских технологија за производњу катализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања конкурентности, квалитаета и безбедности.
 • Утицај липида хране на кардиоваскуларне параметре, липогенезу и антиоксидативни статус код хипертензивних пацова
 • Испитивање утицаја сигналних путева за калмодулин киназу 2 на промене срчаног ткива
 • Улога азотног моноксида, слободних радикала и ангиотензина 2 у структури и функцији крвних судова у моделу експерименталне хипертензије
 • Карактеризација састава екстраката изолованих из биљака фамилије Lamiaceae и испитивање њиховог антиоксидативног, антилипемичког и антихипертензивног деловања ин виво.

Остали пројекти групе

Најновије ПУБЛИКАЦИЈЕ

 1. Kurćubić I, Djuriš J, Cvijić S, Crevar M, Ibrić S, Miloradović Z, Mihailović-Stanojević N, Karanović , Ivanov M, Jovović Đ, Vajić U-J. Integrated in vitro – in vivo – in silico studies in the pharmaceutical development of propranolol hydrochloride mucoadhesive buccal films. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2023;
 2. Nesovic Ostojic J, Zivotic M, Kovacevic S, Ivanov M, Brkic P, Mihailovic-Stanojevic N, Karanovic D, Vajic UJ, Miloradovic Z, Jovovic Dj, Radojevic Skodric S. Immunohistochemical pattern of histone H2A variants expression in experimental model of ischemia-reperfusion acute kidney injury. International Journal of Molecular Sciences, 2023; 24: 8085.
 3. Grujic-Milanovic J, Jacevic V, Miloradovic Z, Milanovic S, Jovovic Dj, Ivanov M, Karanovic D, Vajic U-J, Mihailovic-Stanojevic N. Resveratrol improved kidney function and structure in malignantly hypertensive rats by restoration of antioxidant capacity and nitric oxide bioavailability. Biomed Pharmacother, 2022, 154:113642.
 4. Karanovic D, Mihailovic-Stanojevic N, Miloradovic Z, Ivanov M, Vajic U-J, Grujic-Milanovic J, Markovic-Lipkovski J, Dekanski D, Jovovic Dj. Olive leaf extract attenuates adriamycininduced focal segmental glomerulosclerosis in spontaneously hypertensive rats via suppression of oxidative stress, hyperlipidemia, and fibrosis. Phytotherapy Research, 2021, 35:1534–1545.
 5. Kovacevic S, Ivanov M, Zivotic M, Brkic P, Miloradovic Z, Jeremic R, Mihailovic-Stanojevic N, Vajic U-J, Karanovic D, Jovovic D, Nesovic Ostojic J. Immunohistochemical analysis of 4- HNE, NGAL, and HO-1 tissue expression after apocynin treatment and HBO preconditioning in postischemic acute kidney injury induced in spontaneously hypertensive rats. Antioxidants, 2021, 10(8):1163.

Све публикације

Заинтересовани за сарадњу са нашом истраживачком групом?

Наш тим стручњака је посвећен унапређењу здравља и добробити кроз иновативна истраживања.
Ако желите да се придружите нашем тиму или сарађујете са нама, молимо вас да нас контактирате.
Радујемо се сарадњи са вама!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.