Услуге

Дијагностика Toxoplasma gondii - Серолошке анализе

Одређивање титра IgG антитела - Sabin-Feldman test (SFT)

1100

Одређивање титра IgG антитела - HS – директни аглутинациони тест (DA)

1100

Одређивање титра IgG антитела - IgG-ELISA

1100

Одређивање титра IgG антитела - IgG-VIDAS

1100

Одређивање авидитета IgG антитела - VIDAS IgG авидитет

1500

Одређивање титра IgM антитела - IgM-ELISA

1100

Одређивање титра IgM антитела - IgM-ISAgA

1900

Одређивање титра IgM антитела - IgM-VIDAS

1100

Одређивање титра IgA антитела - IgA-ISAgA

1900

Одређивање титра IgA антитела - IgA-ELISA

2200

Биолошки оглед на T. Gondii (инокулација болесничког материјала у експерименталне мишеве, праћење током 6 недеља, HSDA тест из крви миша и нативни преглед препарата мозга на цисте T.gondii)

2900

Western blot на T.gondii (IgG и IgM за пар мајка/новорођенче)

8000

Молекуларна дијагностика - PCR на T.gondii (квалитативни тест)

4800

Молекуларна дијагностика - Real time PCR на T.gondii (квантитативни тест)

7600

Екстерна провера квалитета - серолошке дијагностике токсоплазмозе (специфична IgM и IgG антитела)

12000

Екстерна провера квалитета - серолошке дијагностике токсоплазмозе (специфична IgM и IgG антитела, авидитет специфичних IgM и IgG антитела)

18000

Екстерна провера квалитета - молекуларне дијагностике токсоплазмозе

25000

Група за медицинску ентомологију

Детекција присуства бактерије Borrelia burgdorferi sensu lato микроскопирањем у тамном пољу

700

Молекуларна детекција присуства бактерије Borrelia burgdorferi sensu lato у крпељима PCR методом, коришћењем специфичних прајмера за амплификацију секвенци flaB, rrf-rrl i 16S rRNA гена

3000

Ентомолошки преглед узорка

300

Група за хематологију и матичне ћелије

Обрада узорака урина - издвајање и замрзавање ћелија и ацелуларног урина према протоколу за пројекат CPTAC

2500

Обрада узорака крви - издвајање и замрзавање плазме према протоколу за пројекат MDNA

2500

Обрада узорака крви - издвајање и замрзавање серума, плазме и buffy coat слоја према протоколу за пројекте 22304, 22626, 22505, 23169 и др. сродне (без издвајања ћелија)

2500

Обрада узорака ефузија - издвајање и замрзавање ћелија према протоколу за пројекат AC1804

3500

Обрада узорака крви - издвајање и замрзавање серума, плазме, buffy coat слоја и мононуклеара према протоколу за пројекте 22500, 23139 и др. сродне (са издвајањем ћелија)

4500

Обрада узорака крви - издвајање и замрзавање серума, плазме, мононуклеара према протоколу за пројекат 21412

4500

Припрема медијума

1500

Складиштење узорака биолошког материјала 7-30 дана

720

Обрада узорака крви и костне сржи - издвајање серума, плазме, мононуклеара и аспирата костне сржи према протоколу за пројекат 333-2019

40 USD

Обрада узорака крви - издвајање серума и мононуклеара према протоколу за пројекат 208A-4367

40 USD

Обрада узорака крви - издвајање мононуклеара према протоколу за пројекте 026-4791, 162-4248, 639-4677 и сродне

40 USD

Обрада узорака крви - издвајање плазме према протоколу за пројекат 052-4768

40 USD

Обрада узорака ткива тумора

60 USD

Културе матичних ћелија хематопоезе из узорка крви или костне сржи

6500

This site is registered on wpml.org as a development site.